Samsun Ticaret ve Sanayi Odasınca uygulanmakta olan AB destekli AB-Türkiye İş Köprülerinin Daha Fazla İşbirliği ve Anlayış Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi kapsamında AB müktesebatı ve Dış Piyasalara giriş konusunda verilecek olan 10 günlük dış ticaret eğitimine katılacak kursiyerler belirlendi.

Eğitimler 22 Temmuz-2 Ağustos 2019 ve 19-29 Ağustos 2019 tarihleri arasında Samsun TSO Eğitim Salonunda iki grup halinde 09.00-16.00 saatleri arasında yapılacaktır. Eğitimler dış ticaret alanında oldukça deneyimli Sayın Hakan AKIN tarafından verilecektir. Katılanların öğle yemekleri proje kapsamında odamızca karşılanacaktır. Devam zorunluluğu olan eğitim programımız sonrasında katılımcılara katılım belgesi verilecek ve eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler dış ticaret uzmanı talebinde bulunacak bölgemiz firmalarına ismen önerilecektir.

Eğitim başvuru ve değerlendirme süreci

Eğitimlerin duyurusu Haziran ayı başında yapılmış, afiş ve raylı sistem duraklarındaki raket afişlerle duyurusu yapılmıştı. 30 Hazirana kadar başvurular Samsun TSO web sitesi üzerinden alınmıştı. Yapılan başvurular incelenmiş, temel başvuru şartları tutan başvuranlardan detaylı bilgi için CV’leri istendi. CV’ler üzerinden incelenme yapılmış ve açıklama gereken durumlarda adaylardan telefon yoluyla ilave bilgi alındı. Tüm bu süreçlere ilişkin bilgiler veri tabanında puanlanmış (Eğitim durumu, dil bilgi düzeyi, çalışma durumu, yaşı, ikamet durumu vb.) ve bu doğrultuda aday seçimleri tamamlandı. Sonuç olarak yaklaşık 120 başvuru alınmıştır. Bu başvurulardan 55 başvuru uygun görülmüş, uygun görülen başvuruların tamamımın eğitime davet edilmesine karar verilmiştir. Kursiyerler eğitim tarihine göre gruplara ayrılmış ve kendilerine bilgi verilmiştir.

Yeni Kurslar açılması planlanıyor

Proje tanımımızda dil bilgi düzeyi, çalışma durumu, yaş, öğrenim durumu gibi nedenlerle bazı kısıtlamalar öngörülmüştü. Bu doğrultuda CV gönderenler arasında da kriterleri karşılamayan ve başvurular kabul edilmeyenlerle ilgili olarak ilerleyen süreçte projemiz kapsamında veya Samsun TSO tarafından uygulanan diğer projeler kapsamında ek kurs açılması planlanmaktadır.