Proje Bilgileri


AB-Türkiye İş Köprülerinin Daha Fazla İşbirliği ve Anlayış Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi, 01.04.2019 tarihinde uygulamaya başlamıştır. Proje süresi 15 ay olup, bütçesi 159.973,04 Avrodur.

Genel Hedef:
Odalar ve iş dünyaları arasında karşılıklı işbirliği altyapısı oluşturarak Oda ve iş insanlarını güçlendirmek


Özel Amaçlar


 • Samsun ve Çek Cumhuriyeti firmaları arasında AB konularını kapsamında işbirliğini yaratmak ve geliştirmek.
 • İş dünyasının ve dolaylı olarak Odaların AB-Türkiye diyaloğundaki rolünü arttırarak, iş insanlarının AB pazarına giriş konusunda iyi desteklenmesini sağlamak.
 • Çek Ticaret Odasının tecrübelerinden yararlanarak Samsun Ticaret ve Sanayi Odasının AB temelli, AB müktesebatı ve KOBİ uluslararasılaşması gibi hizmetlerini kuvvetlendirmek.

Hedef Gruplar


40 KOBİ
40 İşsiz Genç veya Kadın
Samsun ve Sinop Bölgesindeki En Az 200 KOBİ

Elde Edilecek Sonuçlar


 • AB pazarına giriş potansiyeli bulunan 40 KOBİ’nin seçilmesi, AB müktesebat ve AB sorunları, kapsamında eksiklikleri ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu KOBİ’lere danışmanlık hizmeti sağlanması ve ihracat yol haritası oluşturulması.
 • AB müktesebatı konusunda ve AB sorunları konusunda KOBİ’lerin farkındalığını arttırmak.
 • 40 kadın ve-veya genç işsize AB pazara giriş ve dış ticaret konusunda eğitimle vasıf kazanmalarının sağlanması ve eğitim sonrası bölgedeki KOBİ’lerde istihdam avantajı.
 • AB müktesebat ve sorunlarına yönelik seminerlerden en az 200 KOBİ’nin yararlanması.
 • Odalar ve üyeleri arasında AB sorunları kapsamında bilgi paylaşımına yönelik bir işbirliği temelinin oluşturulması

Faaliyetler


 • AB müktesebatı ve AB pazarına giriş öncelikli olmak üzere dış ticaret konularında KOBİ’lere profesyonel danışmanlık sağlamak, onlar için yol haritası oluşturmak.
 • Üyeler için sağlanan uluslararasılaşma hizmetleri ve AB müktesebatı konularında deneyim paylaşımı için Odaların karşılıklı çalışma ziyaretleri.
 • Genç ve/veya 40 işsiz kadına AB müktesebatı, AB pazarına ve yabancı pazarlara giriş konulu eğitim programı.
 • Proje ortağı ile birlikte organize edilecek olan, iş insanlarının AB sorunları ile ilgili olacak farkındalık arttırma seminerleri
 • Üyeler ve odalar arasında AB ile ilgili bilgileri paylaşmak için Çek TO ve Samsun TSO arasında bir işbirliği platformunun oluşturulması.

Kadın ve Gençlere Dış Ticaret Eğitimi


Bölgemizdeki KOBİ’lerin, AB pazarına erişim konusunda nitelikli personel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 10 günlük bir dış ticaret eğitimi verilecektir. AB müktesebatı, AB pazarına giriş öncelikli olmak üzere dış ticaret konularında 40 kadın ve/veya işsiz gençlerden 40 kişi seçilecektir. Eğitimler 20’şer kişilik 2 grup halinde verilecektir.

Eğitim sonrasında sertifika alan 40 kişinin bölgemizdeki farklı KOBİ’lerde istihdam edilmesi girişimlerinde bulunulacaktır. Böylelikle kadın ve gençlere istihdam sağlanacak, KOBİ’lerin dış ticaret konusundaki nitelikli eleman açıkları karşılanmış olacaktır.


KOBİ’lere Profesyonel Danışmanlık ve Yol Haritası Oluşturma


AB müktesebatı ve AB pazarına giriş konusunu içselleştirme potansiyeli olan 40 KOBİ seçilerek profesyonel danışmanlık ve dış ticaretin geliştirilmesine yönelik yol haritası hazırlanacaktır.

Seçilen her bir KOBİ projemizde öngörülen danışmanlık hizmetinden 4 aylık süre içerisinde ayda bir kez olmak üzere toplamda 4 kez ziyaret edilecektir. Her bir KOBİ için bir takip ve iyileştirme analizi yapılacaktır. Ziyaretlerden sonra, her KOBİ için masa tabanlı bir yol haritası tasarımı yapılacak ve KOBİ’ler telefon ve e-posta yoluyla en az sekiz ay takip edilecektir. Danışmanlık hizmeti AB müktesebatı ve Dış ticaret konusunda uzman kişiler tarafından verilecektir.


Çalışma Ziyaretleri


Bilgi alışverişi ve tecrübe paylaşımı açısından oldukça etkili olan çalışma ziyaretleri proje döneminde 2 kez yapılacaktır. AB üyesi olan proje ortağımız Çek Ticaret Odasının deneyimlerinden yararlanılacaktır. Samsun TSO yönetim kurulu temsilcileri, üye KOBİ’lerin oluşturduğu 15 kişilik bir grupla 3 günlük Prag Ziyareti yapılacaktır. Bu ziyaretle Odamız, Çek Ticaret Odası üyelerine ne tür hizmetler sağladığını, bu hizmetlerde nelerin değiştiğini ve AB’ye katılım yolunda ne gibi yeni hizmetler eklemeleri gerektiği konusunda bilgi alacaklar,Çek Ticaret Odası ile Samsun TSO arasında işbirlikleri geliştirilecektir.

İkinci ziyaret Çek Ticaret Odası’nca Samsun TSO’ya yönelik olacaktır. Bu iki çalışma ziyareti, bilgi ve tecrübe alışverişi dışında üyeler arasında ticaretin geliştirilmesi için ağ oluşumuna zemin oluşturacaktır.


Seminerler


Türkiye’nin AB’ye katılım yolunda, bölgemizdeki KOBİ’leri de bekleyen fırsat ve zorluklara ilişkin farkındalığı arttırmaya yönelik 4 seminer planlandı. Seminerler Samsun’da yapılacak, proje ortağımız Çek Ticaret Odası ve proje iştirakçimiz Sinop TSO katılım sağlayacaklardır. Bu seminerler, bölgemizdeki KOBİ’lere Çek Cumhuriyeti iş dünyasından örneklerle AB pazarında kendilerini bekleyen fırsatları da gösterecektir. Seminerlere Samsun ve Sinop bölgesinden en az 200 KOBİ’de AB müktesebatı ve AB pazarına giriş konusunda farkındalık oluşturulması planlanıyor.